ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและกายภาพบำบัด กู๊ดไลฟ์เนอร์สซิ่งโฮม

โทร. 088 - 4819566 , 099 - 7839294
ราคาเริ่มต้น 13,000 บาท/เดือน