ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและกายภาพบำบัด กู๊ดไลฟ์เนอร์สซิ่งโฮม

อัตราค่าบริการ
*

เพียง 3 เตียงเท่านั้น!!!

 โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 11,000 บาท/เดือนเท่านั้น

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ให้การดูแลพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง 

 • วัดความดันโลหิต ค่าออกซิเจนในเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ ทุกวัน

 • บริการอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 

 • ดูแลความสะอาดร่างกายโดยทั่วไป

 • กิจกรรมสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมตามเทศกาล ทำบุญตักบาตร

 • บริการซักเสื้อผ้า  และทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ

ไม่รวม.

 • ของใช้สิ้นเปลืองต่างๆเช่น ผ้าอ้อม ถุงมือ สบู่ ยาสีฟัน เสื้อผ้า เวชภัณฑ์เป็นต้น

 • ถ้าจะเหมาของใช้สิ้นเปลือง บวกเพิ่ม 3,000 บาท/เดือน

 • ถ้าทำกายภาพบำบัดโดยผู้ช่วย บวกเพิ่ม 2,000บาท/เดือน

 • ถ้าจะทำกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดบวกเพิ่ม 500บาท/ครั้ง/ชั่วโมง

 • บริการพาไปพบแพทย์ตามนัด หรือ ฉุกเฉิน

 • ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

ห้องรวม
ห้องเดี่ยว
ตรวจเช็คสัญญาณชีพและให้คำปรึกษา
เน้นการฝึกกิจกรรมบำบัด เพื่อให้ผู้สูงอายุทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุด
ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันภาวะซึมเศร้า
เน้นฟี้นฟูร่างกายด้วยการทำกายภาพบำบัด
ใส่ใจในด้านโภชนาการ
 • Facebook - Grey Circle