ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและกายภาพบำบัด กู๊ดไลฟ์เนอร์สซิ่งโฮม

อัตราค่าบริการ
*

เหลือ 2 เตียงสุดท้าย!!!

 โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 13,000 บาท/เดือนเท่านั้น

อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ให้การดูแลพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง 

 • วัดความดันโลหิต ค่าออกซิเจนในเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ ทุกวัน

 • บริการอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ

 • บริการกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด

 • ดูแลความสะอาดร่างกายโดยทั่วไป

 • ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

 • กิจกรรมสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมตามเทศกาล ทำบุญตักบาตร

 • บริการพาไปพบแพทย์ตามนัด หรือ ฉุกเฉิน

 • บริการซักเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอนข้าง และทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ

 • ระบบรักษาความรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิดทุกห้อง

 • ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในสถานที่พัก

ห้องรวม
ห้องเดี่ยว
ตรวจเช็คสัญญาณชีพและให้คำปรึกษา
เน้นการฝึกกิจกรรมบำบัด เพื่อให้ผู้สูงอายุทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุด
ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ป้องกันภาวะซึมเศร้า
เน้นฟี้นฟูร่างกายด้วยการทำกายภาพบำบัด
ใส่ใจในด้านโภชนาการ
 • Facebook - Grey Circle